Goed basisonderwijs in Den Haag hangt af van de portemonnee van je ouders

Als je ouders toevallig een dikke portemonnee hebben, dan komt het wel goed in het Haagse onderwijs. Heb je dat geluk niet? Dan krijg je een lager onderwijsadvies, ook al ben je even slim. Dan krijg je de huiswerkbegeleiding niet, die veel kids wel krijgen. Dan zal je genoegen moeten nemen met minder goede docenten.

Amerikaanse toestanden? Helemaal niet. In Den Haag aan de orde van de dag. Gevolg van ruim tien jaar liberaal onderwijsbeleid. Mikal Tseggai schrijft er vandaag een analyse over op Joop.nl. Lees dit. Want het kan ook anders. We kunnen er namelijk voor zorgen dat elk kind goed onderwijs krijgt. Zo ongelooflijk belangrijk, dat we elk talent koesteren. Dat iedereen een kans krijgt. #vooriedereen

Laat de verkiezingen niet over koopzondagen gaan, maar over kansengelijkheid


Den Haag voor iedereen? Of sluiten we mensen uit?

🏘 Mag iedereen in Den Haag wonen of is het alleen weggelegd voor een select gezelschap? Dat is waar de komende verkiezingen over gaan. Wat ons betreft gaat het erom dat iedereen een kans krijgt in onze mooie stad. Daarover ging ik vanmiddag in debat met Richard de Mos van Groep de Mos op Den Haag FM. In Den Haag is er plek voor iedereen, we sluiten niemand uit!

In debat met Richard de Mos op Den Haag FM

🏘 Mag iedereen in Den Haag wonen of is het alleen weggelegd voor een select gezelschap? Dat is waar de komende verkiezingen over gaan. Wat ons betreft gaat het erom dat iedereen een kans krijgt in onze mooie stad. Daarover ging ik vanmiddag in debat met Richard de Mos van Groep de Mos op Den Haag FM. In Den Haag is er plek voor iedereen, we sluiten niemand uit!

Geplaatst door Martijn Balster op maandag 15 januari 2018


Opvang jonge vluchtelingen onvoldoende

Ik ben geschokt over het rapport van de jeugdombudsman over de opvang en begeleiding van minderjarige statushouders. Het in onacceptabel dat de opvang van kinderen gevlucht voor oorlog en geweld niet goed geregeld is. Vanavond in de commissievergadering wil ik de garantie van de wethouder dat de begeleiding en opvang op orde komt.


Nieuwjaar vieren in Spoorwijk

Wat een ouderwets gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in Spoorwijk gisteren. Goede gesprekken over het wonen in de wijk, over de jaarwisseling en nieuwe projecten om ontmoeting in de wijk te stimuleren. Vrolijke en inspirerende woorden van de voorzitter van de Bewoners Organisatie Spoorwijk Henny Koot, terug van een tijdje weggeweest Ria Groot, de mensen van Cineac Den Haag, Mikal Tseggai, stadsdeelvoorzitter Hassan El Houari, de vele wijkgenoten, de mensen van de voedselbank Spoorwijk, de Oase, Marjan Wesselingh, Voorwelzijn, Spoorwijk – Den Haag Wijkcentrum De Wissel Spoorwijk, Jan -de Wandelaar- Hunck en iedereen die ik nu vergeet ! Warm bad!

Wat een ouderwets gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in Spoorwijk gisteren. Goede gesprekken over het wonen in de wijk, over de jaarwisseling en nieuwe projecten om ontmoeting in de wijk te stimuleren. Vrolijke en inspirerende woorden van de voorzitter van de Bewoners Organisatie Spoorwijk Henny Koot, terug van een tijdje weggeweest Ria Groot, de mensen van Cineac Den Haag, Mikal Tseggai, stadsdeelvoorzitter Hassan El Houari, de vele wijkgenoten, de mensen van de voedselbank Spoorwijk, de Oase, Marjan Wesselingh, Voorwelzijn, Spoorwijk – Den Haag Wijkcentrum De Wissel Spoorwijk, Jan -de Wandelaar- Hunck en iedereen die ik nu vergeet ;-)! Warm bad!

Geplaatst door Martijn Balster op dinsdag 9 januari 2018


Haags vuurwerkbeleid voor de sier

In Den Haag wordt de meeste overlast van vuurwerk ervaren. Dat is triest. Wat je ook van vuurwerk vindt, rekening houden met elkaar en elkaars veiligheid, is iets waar we allemaal voor staan. Als je dan bedenkt dat mensen in sommige Haagse wijken met oud en nieuw liever hun wijk ontvluchten, dan is er nog een wereld te winnen. 

Lees verder


Nieuwjaarswens vanuit de Koninklijke Schouwburg

Ik mocht mijn wens voor Den Haag uitspreken bij Den Haag is HOT. Mijn wens is dat we er in Den Haag voor zorgen dat Chelsea dezelfde kansen krijgt als Floris. Dat het niet uitmaakt in welke wijk je woont, of welke achtergrond je ouders hebben. Dat is een Den Haag voor iedereen. Daar knokken wij iedere dag voor. 🌹

Gelijke kansen voor ieder kind

Ik mocht mijn wens voor Den Haag uitspreken bij Den Haag is HOT. Mijn wens is dat we er in Den Haag voor zorgen dat Chelsea dezelfde kansen krijgt als Floris. Dat het niet uitmaakt in welke wijk je woont, of welke achtergrond je ouders hebben. Dat is een Den Haag voor iedereen. Daar knokken wij iedere dag voor. 🌹👊

Geplaatst door Martijn Balster op dinsdag 19 december 2017


Initiatiefvoorstel: Niet vragûh om een eigen bijdrage

Gisteren verdedigde ik mede namens de Haagse Stadspartij, SP, GroenLinks, Groep de Mos / Ouderenpartij, Islam Democraten, Groep Okcuoglu het initiatiefvoorstel Niet vragûh om een eigen bijdrage. Met het voorstel willen we de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding afschaffen. Belangrijk, want een kwart van de mensen die deze ondersteuning hard nodig heeft, ziet hier vanaf vanwege de kosten. Dat terwijl dagbesteding bijvoorbeeld voor dementerende ouderen of mensen met een beperking zo belangrijk is. En begeleiding voor mensen met financiële problemen cruciaal kan zijn om uit de penarie te komen.

Lees hieronder mijn inbreng in de raad, kijk het debat terug en lees het initiatiefvoorstel. Over een paar weken weten we of een meerderheid van de Haagse raad instemt met het voorstel. Lees verder


Christiaanhof Transvaal: de kunst van het ontmoeten

Gistermiddag was ik in de ontmoetingsruimte van Christaanhof aan de La Reyweg in Transvaal. Niet voor niets hebben de vrijwilligers er recent de Gouden Wortel gewonnen, een prijs om goede initiatieven om mensen vitaal te houden, te belonen. Op de laatste middag van dit seizoen is het volle bak. Mensen die spelletjes spelen, de laatste bladen doornemen, kaarten of gezellig een bakkie doen. De eenzaamheid – die er voor sommige aanwezigen tot voorkort was – is niet meer.

Ontmoeting. Hoe belangrijk is dat wel niet? Na een periode van flinke bezuinigingen tot 2014 is er veel van wat er was verdwenen, na het sluiten van verschillende buurthuizen. Voor een deel was dat nodig: want accommodaties die niet goed bezet zijn moet je niet koste wat kost in leven willen houden. Tegelijkertijd is de gemeente gaan denken: mensen moeten dit soort zaken vooral zelf kunnen runnen.

Hier zitten twee kanten aan. Natuurlijk is het zo dat initiatieven die vanuit buurten, wijken en gemeenschappen zelf komen, krachtiger zijn dan de activiteiten die ‘van bovenaf’ door welzijn of overheid worden bedacht. Met een subsidie of plan ben je er niet. Maar het omgekeerde is ook niet waar: als er geen geld is om initiatieven te ondersteunen en we het volledig over laten aan de mensen zelf dan ontstaat er niet veel. En zeker niet op de plekken waar de eenzaamheid groot en de verbondenheid tussen mensen kleiner. De eenzaamheidsproblemen in Den Haag zijn te groot om het ‘ontmoeten’ aan het toeval over te laten.

In Transvaal zijn twee belangrijke succesfactoren. De eerste is dat er in Hans en Hennie Steenwijk twee initiatiefnemers zijn die er samen met tal van vrijwilligers keihard aan trekken. Zij zijn in staat geweest met een aantal mensen uit de wijk die al lang actief zijn echt structuur in de ontmoetingsruimte en de activiteiten te krijgen. Het tweede is dat er een accommodatie is. In dit geval stelt Staedion de ruimte beschikbaar, maar het is tijdelijk. Met fonds 1818 erbij houdt men het steeds weer even vol. Maar er komt een moment – dit is niet voor niets al de zoveelste plek – dat het ook hier ophoudt. Daar moet de gemeente er zijn. Ja, door ook te verlangen dat de ruimte goed gevuld wordt en gebruikt. Ook als de ouderen er niet zijn. Maar ook, door de garantie te geven, dat de mensen die hier zo van opfleuren niet aan het eind van het jaar weer moeten verkassen. Want dan blijf je samenlevingbouwen, maar wordt het een gebed zonder end.


Stemmen! Vragen en antwoorden.

Wil je stemmen voor de lijsttrekker van de Haagse PvdA? Dan heb je een stembiljet nodig. Alle Haagse leden hebben deze digitaal of per post ontvangen.

Wanneer heb ik mijn stembiljet ontvangen?
De digitale versie van het stembiljet is verstuurd op  woensdag 7 juni jl. om 0.01uur. De papieren versie is eind vorige week in de bus gevallen (ca 9 juni).

Hoe moet ik stemmen?
Bij je stembiljet krijg je een unieke stemcode. Deze moet je invullen. Je kiest vervolgens een van de kandidaten. Op het digitale formulier moet je je stem vervolgens bevestigen.

Heb je een formulier thuis ontvangen? Dan kan je alsnog digitaal stemmen. Wil je dat niet, stuur dan het ingevulde formulier naar Ard van Rijn, Bazarstraat 17, 2518AE Den Haag. Het stembiljet moet uiterlijk woensdag binnen zijn. Lukt dat niet meer? Vraag iemand uit de stemcommissie: Paulien van der Hoeven, Ard van Rijn, Steven Oostlander of Bert Smid. Of breng je biljet woensdagmiddag 14 juni tussen 14uur en 18 uur naar het partijkantoor, Stationsweg 10b.

Ik heb geen stembiljet ontvangen?
Het kan zijn dat er een verkeerd adres of e-mailadres is geregistreerd. Kijk op mijn.pvda.nl of je gegevens kloppen. Zo niet geef de wijziging door. Neem vervolgens in elk geval contact op met de stemcommissie. Dat kan via stemcommissiehaagsepvda@gmail.com. Dan zorgen zij ervoor dat je een stembiljet krijgt en je stem alsnog kunt uitbrengen.

Tot wanneer kan ik stemmen?
Uiterlijk op woensdag 14 juni om 18 uur moeten de stemmen binnen zijn.