Haags vuurwerkbeleid voor de sier

In Den Haag wordt de meeste overlast van vuurwerk ervaren. Dat is triest. Wat je ook van vuurwerk vindt, rekening houden met elkaar en elkaars veiligheid, is iets waar we allemaal voor staan. Als je dan bedenkt dat mensen in sommige Haagse wijken met oud en nieuw liever hun wijk ontvluchten, dan is er nog een wereld te winnen. 

 
Het stadsbestuur is zeer content met het nieuwe experiment met meer vuurwerkvrije zones. Maar wat doen we eigenlijk? En werkt dit wel? Nee, is mijn overtuiging. Den Haag zet een symbolische stap op de weg naar meer vuurwerkvrije gebieden in de stad, maar feitelijk doet ze niets dan de situatie bestendigen zoals die al was. En dat levert op 1 januari meestal geen fraai beeld op.
 
Op zwaar aandringen van de gemeenteraad heeft de burgemeester vorig jaar onderzoek laten doen naar de vuurwerkbeleving in de stad. Want hoewel het aantal incidenten daalt, heeft de jaaarwisselingsnacht nog altijd grote schade tot gevolg. Er is veel draagvlak voor meer handhaving en betere afspraken over waar wel en waar geen vuurwerk af te steken.
 
Wat kwam er uit dat onderzoek? In gebieden waar weinig overlast is, maar ook weinig vuurwerk wordt afgestoken, geloven mensen in vuurwerkvrije zones. In gebieden waar veel overlast wordt ervaren en mensen elkaar behoorlijk in de weg zitten, veel minder. Opvallend: ook in die gebieden ziet het grootste deel van de bevolking het liefst dat de overlast sterk vermindert. Maar, zo weten velen, daar zou de overheid een rol in moeten spelen. Anders komt er van afspraken niets terecht.
 
Met het beleid van de gemeente waarbij mensen vrijwillig zones kunnen aanwijzen waar geen vuurwerk wordt afgestoken, helpen we de eerste groep. Daar waar toch al nauwelijks vuurwerk wordt afgestoken en overlast wordt ervaren zetten mensen kartonnen bordjes neer, gratis door de gemeente verschaft. Voor de laatste groep – daar waar mensen echt last afvaren van vuurwerk – doen we niets. En als bewoners er al iets willen, dan zullen zij dit niet kunnen handhaven. Want de politie komt niet bij schending van de gemaakte afspraken. Bovendien: niemand weet officieel dat dit een vuurwerkvrij gebied is, want de gemeente maakt ze niet bekend. Ouderen, mensen met huisdieren, mensen die willen genieten van een rustige jaarwisseling, zitten met de gebakken peren. 
 
Juist nu er zoveel draagvlak is voor meer vuurwerkvrije zones, het aanwijzen van vuurwerkafsteekzones en voor centrale vuurwerkshows, zou het gemeentebestuur de nek uit moeten steken. Er zijn goede afspraken te maken namelijk: als je, op basis van draagvlak in buurten en wijken, zones aanwijst waar wel en waar geen vuurwerk afgestoken kan worden, deze bekend maakt en hier dan ook op handhaaft, als afspraken worden geschonden. Dat doet het gemeentebestuur niet.
 
Ik reken op een knallend feest in onze Hofstad. Onze mooie vuurwerkfestivals dragen daaraan bij. Maar helaas ook op veel overlast. In sommige wijken opnieuw warzones. En daar waar het zo hard nodig is, en bewoners de nek uit steken voor vrijwillige vuurwerkvrije zones omdat de overlast de spuigaten uitloopt, knallende ruzie.
 
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/vrijwillig-vuurwerkvrije-zone-in-den-haag