Initiatiefvoorstel: Niet vragûh om een eigen bijdrage

Gisteren verdedigde ik mede namens de Haagse Stadspartij, SP, GroenLinks, Groep de Mos / Ouderenpartij, Islam Democraten, Groep Okcuoglu het initiatiefvoorstel Niet vragûh om een eigen bijdrage. Met het voorstel willen we de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding afschaffen. Belangrijk, want een kwart van de mensen die deze ondersteuning hard nodig heeft, ziet hier vanaf vanwege de kosten. Dat terwijl dagbesteding bijvoorbeeld voor dementerende ouderen of mensen met een beperking zo belangrijk is. En begeleiding voor mensen met financiële problemen cruciaal kan zijn om uit de penarie te komen.

Lees hieronder mijn inbreng in de raad, kijk het debat terug en lees het initiatiefvoorstel. Over een paar weken weten we of een meerderheid van de Haagse raad instemt met het voorstel.

 

Spreektekst Initiatiefvoorstel Niet vragen om een eigen bijdrage

Voorzitter,

Het is mij een grote eer om hier namens zoveel partijen in de raad het initiatiefvoorstel “Niet vragûh om een eigen bijdrage” te verdedigen. Een voorstel van Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, Groep de Mos / Ouderenpartij, SP, GroenLinks, Islam Democraten, De Groep Okcuoglu en de Partij van de Arbeid. En ik hoop na vandaag nog een stuk meer partijen. Maar vooral een voorstel – de titel zegt het al – namens veel Hagenaars die zo graag zouden zien dat de zorg en ondersteuning echt toegankelijk is. Dat je die ook echt krijgt als je het zo hard nodig hebt.

Goed dat we hier vanochtend uitvoerig bij stil staan. Fijn ook dat de wethouder er is om zijn kant van de zaak te belichten. Ik hoop dat hij vanochtend even zijn Hannie van Leeuwen-pet op zet. Dan komt het vast helemaal goed.

Voorzitter, de eenzaamheid in onze stad is groot. Niet alleen onder ouderen. Onder alle groepen, een typisch westers verschijnsel. In alle stadsdelen en allerlei bevolkingsgroepen is er behoefte aan goede ondersteuning, juist als je netwerk gering is. Als je vastloopt in de bureaucratie, de papieren. Als je schulden hebt. Als je verstandelijke vermogens het ingewikkeld maken om jezelf te redden. Als het tegenzit omdat alle problemen tegelijk komen.

Hoe eerder we mensen dan kunnen begeleiden, of hoe eerder we er voor zorgen dat mensen uit het isolement komen, hoe prettiger hun leven en hoe langer dit leven in gezondheid en gelukkige toestand kan duren. De ondersteuning die we bieden in het kader van de Wmo is daarvoor cruciaal. En zouden we niemand moeten ontnemen.

 

Voorzitter, maar liefst een kwart van de mensen vraagt geen ondersteuning aan als gevolg van financiële belemmeringen. Dat bleek uit een grondig onderzoek van Belangenorganisatie Iederin in samenwerking met Binnenlands Bestuur. Eigen bijdragen in de zorg en ondersteuning, slaan in grote mate neer bij mensen die al chronische problemen hebben en dat zijn ook nog relatief vaker mensen met een midden- en laag inkomen. Hen raakt een eigen bijdrage het hardst, zeker als er meerdere eigen bijdragen betaald moeten worden. Dat kan flink oplopen.

Uit een studie van SEO in de gemeente Veenendaal blijkt bovendien dat mensen, als zij de eigen bijdrage al kunnen betalen, vaak niet meer op vakantie kunnen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gewone leven – dat wat we iedereen gunnen – komt zo in gevaar.

Mensen mijden dus zorg en als zij dat niet doen hebben ze het nog moeilijker dan ze al hadden om de touwtjes aan elkaar te knopen.

Het zorgmijden, of af zien van zorg, zien we natuurlijk bij de lagere inkomensgroepen, maar ook bij midden en hogere inkomensgroepen. Vermogende ouderen die dementeren nemen bijvoorbeeld niet drie dagdelen dagbesteding af, maar één dagdeel af. Niet omdat dat beter is voor het welbevinden, maar omdat mensen het geld er dan niet voor over hebben. Dat is niet menswaardig.

 

Voorzitter, wat zien we dan dus gebeuren? Mensen doen geen beroep op de mogelijkheid om dagbesteding of begeleiding aan te vragen. Zaken die voor de korte termijn het leven draaglijk houden gaan dan voor. Dat is begrijpelijk. Maar dat betekent de facto dat mensen op de langere termijn bijvoorbeeld in de schulden raken omdat zijn de financiële administratie niet op orde houden) want geen beroep doen op de begeleiding. Of sneller mentaal of fysiek achteruit gaan omdat zij geen dagbesteding bezoeken. Dat is niet wat we willen. Hier gaat bovendien de korte termijn bate voor de lange termijn last uit.

De incidentele middelen vinden wij in het royale Wmo-overschot dat wij de afgelopen jaren hebben gezien. Bij Voorjaarsnota hebben we met elkaar besloten dat dit beschikbaar moet blijven voor de zorg. De beperkte kosten die met het voorstel zijn gemoeid kunnen hiermee gemakkelijk worden gedekt.

 

Voorzitter in het belang van de Hagenaars die de ondersteuning zo hard nodig hebben. In het belang van de bestrijding van eenzaamheid. In het belang van het voorkomen van schulden. En omdat er nu eenmaal veel middelen op de plank liggen, stellen de initiatiefnemers voor om per direct de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding te schrappen. Dit in elk geval t/m 2018. Een volgend college besluit vervolgens of ze dit voortzet. Partijen kunnen daarop natuurlijk al vooruitlopen in hun verkiezingsprogramma’s. De ondertekenaars van dit voorstel zullen dat zeker ook doen.

 

Voorzitter, ik zie uit naar de gedachtewisseling met de collega’s in de raad en met de wethouder. En heb er alle vertrouwen in dat we dat met een mooi resultaat kunnen bezegelen in de komende plenaire raadsvergadering.