Opvang jonge vluchtelingen onvoldoende

Ik ben geschokt over het rapport van de jeugdombudsman over de opvang en begeleiding van minderjarige statushouders. Het in onacceptabel dat de opvang van kinderen gevlucht voor oorlog en geweld niet goed geregeld is. Vanavond in de commissievergadering wil ik de garantie van de wethouder dat de begeleiding en opvang op orde komt.