Wijken waar 1 op de 2 laaggeletterd is. Onacceptabel.

86.000 mensen in Den Haag beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Dat is echt een enorm grote groep! In sommige stadsdelen is 40 tot 50 procent laaggeletterd. Den Haag doet het veel slechter dan andere grote steden. Dat is echt onacceptabel. Veel te lang is de problematiek onderschat. En we zien wat de gevolgen zijn van de rijksbezuinigingen op inburgering en volwassenenonderwijs. Rampzalig.
Lees verder

Ik krijg rillingen op mijn rug van godsdienstpolitie PVV

‘De PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’.
Foto: CC Jamieanne

Er is een onbegrijpelijke ophef ontstaan over de paasviering op Haagse christelijke basisscholen: de PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’. Het is schrijnend om te zien hoe slecht de PVV op de hoogte is van de Nederlandse grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs stevig verankerd is. Lees verder

#1DenHaag in de praktijk: “Die verstrikking verstikt”

Niet rond kunnen komen. Psychische problemen hebben. Begeleiding nodig hebben om er voor te zorgen dat je dochtertje krijgt wat het nodig heeft. Een tijdje terug liep ik mee met een gezinsbegeleidster. Financiële, psychische en sociale problemen in één gezin, het komt te vaak voor. Ik zag het aan den lijve. Aan hoe het kindje was gekleed, aan de toestand in het huis, aan de administratie die al jaren onder het bed lag, ongeopend. Lees verder

Onbevredigend debat statushouders

Het debat van vanavond over vluchtelingen met een status, voor wie Den Haag letterlijk en figuurlijk een toekomst bouwt, heeft meer vragen opgeroepen dan beantwoord. De wethouder moest erkennen dat de gemeente geen afspraken met het COA heeft gemaakt om alle statushouders die we willen huisvesten (ca. 2200) te koppelen aan onze stad. Door het trage bouwtempo van Den Haag en bijvoorbeeld de extreme vertraging van de oplevering van het SZW-gebouw, heeft het rijk met andere gemeenten dan Den Haag afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders. Den Haag loopt daardoor achter, terwijl het steeds de ambitie is, om voorop te lopen met het menswaardig huisvesten van statushouders. Er moet dus nog veel gebeuren.

De achterstand had kunnen worden voorkomen als de woningen die nodig zijn sneller waren gebouwd. Ik maak mij zorgen over de toekomst. Lukt het de gemeente Den Haag om op korte termijn wel het SZW-gebouw open te stellen? Lukt het nu wel om afspraken te maken met het COA over de toe te wijzen statushouders? Lukt het wel om alle locaties die nog niet zijn opgeleverd snel op te leveren? Lukt het om de beloofde 700 mensen een dak boven het hoofd te bieden en hen eindelijk perspectief te bieden.

Het gaat om mensen, mensen die een waardig huis en waardig welkom verdienen, na het verlaten van huis en haard, oorlog en geweld. Dat mogen we niet uit het oog verliezen!

Lees hier mijn inbreng in het debat vanavond of kijk het debat hier terug.

 

Is dit wat de PVV bedoelt met de Schilderswijk hermetisch afsluiten?

Huis na huis, deur na deur, moeder na moeder, huilend kind na huilend kind.

In de deuropening van het appartement op de Hoefkade nummer 834 in de Haagse Schilderswijk staan acht mannen in uniform en twee blaffende honden. “Eruit, allemaal naar buiten en opstellen in de gang”, schreeuwt de man in uniform tegen de drie kinderen en de vrouw. Het gezin loopt overstuur en geschrokken langs de honden die nog maar net aan de lijn blijven hangen. De kinderen van 2, 6 en 9 huilen en klampen zich vast aan moeder.

Er stormen acht mannen in zwarte kleding het huis binnen. Siham wordt bijna omver gelopen. Verloren staat de moeder van het gezin in de gang, Ilias op haar arm, Siham van zes vastgeklampt aan haar been. De dikke tranen van Ilias zijn zichtbaar op de stof die over haar knie valt. Mo van negen kijkt paniekerig omhoog naar zijn moeder, zij kijkt terug en weet zich geen raad. Ze staat te trillen op haar benen en haar hoofd tolt van de adrenaline. “Mond houden en blijven staan”, schreeuwt de man die het gezin bewaakt. De mannen in zwarte uniformen halen het huis overhoop, op zoek naar korans, foute contacten, bommen en wapens. Alles en iedereen is verdacht. Deur na deur, huis na huis, moeder na moeder, huilend kind na huilend kind.

Huiveringwekkend
Tijdens de behandeling van de begroting in de Haagse gemeenteraad deed de PVV-fractie het voorstel (quote): “De Schilderswijk hermetisch afsluiten en uitkammen. Politie erin, met honden. Zoeken naar wapens, explosieven, jihadistische contacten”. Een nieuw dieptepunt van de PVV in de Haagse gemeenteraad. De PVV zet met deze huiveringwekkende woorden alle 34.000 Schilderswijkers weg alsof het stuk voor stuk monsters zijn. De wijk waar je woont maakt je verdacht. Het geloof dat je belijdt eveneens. Rechtsstaat en moraliteit zijn ver te zoeken.

Hoe bestrijd je de haat die de PVV over onze samenleving uitstort? In een democratie doe je dat met argumenten. Maar het zijn die argumenten die door de PVV steeds weer worden aangegrepen om de extreemrechtse mantra’s opnieuw en opnieuw te verkondigen. Alleen door een spiegel voor te houden en door luide tegenspraak kunnen we de PVV confronteren met de eigen waanideeën.

De Schilderswijk hermetisch afsluiten en uitkammen’ is niets anders dan een razzia, een georganiseerde opsporing met als doel een grote groep mensen op te jagen en eigendommen af te pakken. De PVV wil huis voor huis moeders en kinderen de stuipen op het lijf jagen. Ze achterlaten met angst en trauma’s. Ze ten diepste laten voelen: als Schilderswijker, hoor je er niet bij.

In onze stad wonen 521.000 mensen met ieder een eigen leven, een eigen verhaal. Dan weer verbindt de buurt, het werk, het geloof, dan weer de voetbalvereniging of de speeltuin om de hoek. In Den Haag heb je geen verrekijker nodig om de krachten te ontdekken die aanwezig zijn. Deze krachten moeten we bundelen om in het verweer te komen tegen het extreemrechtse geluid van de PVV. Uitsluiting van volledige wijken of groepen bewoners, mogen we nooit accepteren.

In Den Haag hoeft niemand bezorgd te gaan slapen als de PVV razzia’s voorstelt. Ook nu weer zullen de plannen in dorre aarde vallen. Maar laten we niet vergeten ze zeer luid te weerspreken. In Den Haag staan we voor de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent en wordt je niet veroordeeld op je geloof of wijk. Zo lang we dat voorop blijven stellen zullen Siham, Ilias,Mo en hun moeder van de Hoefkade nummer 843 nooit trillend in de gang staan en blijft de PVV de roepende in de woestijn.

Dit artikel is in samenwerking met raadslid Abderrahim Kajouane (PvdA) geschreven.

Hoge zorgkosten laten zien: meer aandacht nodig voor gezondheidsverschillen

door Martijn Balster op 5 oktober 2016

De PvdA is zeer verontrust over de gezondheidspositie van Hagenaars in de wijken Laak, Moerwijk en Transvaal/Rustenbrug. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat deze wijken in de top 5 staan van Nederlandse wijken waar de hoogste zorgkosten worden gemaakt. De PvdA vindt de gezondheidsverschillen tussen de Haagse wijken, die hier aan ten grondslag liggen, onaanvaardbaar.

Helaas komen de cijfers niet als een verrassing. Eerder dit jaar bleek dat in sommige wijken mensen jaren korter in goede gezondheid leven en eerder overlijden. Een paar weken geleden bleek nog dat onder andere Moerwijk en Transvaal behoren tot de armste wijken van het land. Fractievoorzitter Martijn Balster: “In deze wijken wonen mensen die iedere dag te eindjes aan elkaar moeten knopen. Hagenaars die niet weten hoe of niet het geld hebben om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Of mensen die niet kunnen sporten omdat de contributie te hoog is, of te maken hebben met vocht en schimmel in hun huurwoning. Helaas is een logisch gevolg dat deze mensen vaker naar de huisarts moeten en een groter beroep doen op zorg.”

De PvdA wil meer aandacht voor gezondheidsverschillen in de stad en een betere inzet van geld wat beschikbaar is voor preventie en een gezonde levensstijl. “Het liefste zien we natuurlijk dat heel Den Haag is als Benoordenhout en Segbroek, waar de zorgkosten onder het landelijk gemiddelde liggen. Dat vergt aandacht, extra middelen en het stellen van heldere doelen.” aldus Balster. De PvdA vindt dat er veel meer geld naar preventie moet. Balster: “Door gemeente en zorgverzekeraars geld te laten bundelen en de enorme overschotten in de Wmo te gebruiken kunnen we een eind komen. Het is onacceptabel dat je in de ene wijk acht jaar korter leeft dan in de andere.”

Goed taalonderwijs absoluut ‘must’ voor mensen die gevlucht zijn

De PvdA krijgt signalen dat bij het taalonderwijs aan statushouders ontbreekt aan een heldere inschatting van de kansen en mogelijkheden vooraf en dat bij het bieden van taalonderwijs nog weinig maatwerk wordt geleverd. De PvdA wil dat het taalonderwijs verder wordt verbeterd. Zo kunnen mensen – gegeven hun achtergrond en bagage – zo snel mogelijk mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving.Zo vergroten we de kansen van alle nieuwe Hagenaars. Er is maar één weg vooruit en dat is door mensen zo snel mogelijk te helpen met hun leven op orde te krijgen.
We hebben over dit onderwerp deze schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Het aantal kinderen in armoede is gegroeid door de komst van gezinnen met kinderen uit Syrië: ouders en kinderen uit een oorlogsgebied die een lange en gevaarlijke reis hebben doorstaan om naar Nederland te komen. Nadat ze weken of maanden lang in een min of meer geïmproviseerde noodopvang hebben gebivakkeerd, komen ze in Den Haag wonen. We ontvangen ze gastvrij, dat past een menswaardige stad. Maar helaas vinden niet alle ouders direct een baan: ze spreken de taal nog niet, diploma’s worden niet erkend en dan zijn er nog de traumatiserende oorlogservaringen. Dat is geen gemakkelijke weg.

Cruciale voorwaarde daarvoor is het beheersen van de taal. Daarom dienden we bij de algemene beschouwingen voor de zomer een motie in om snel te kijken wat nodig is om het aantal laaggeletterden in de stad – 90.000! – te verminderen. Een goede taalbeheersing is de kortste weg naar werk, en dus uit de bijstand.

Haags jeugdbeleid mag wel wat volwassener

Den Haag Centraal, 11 dec 2015

Door Martijn Balster

Deze week spreekt de Haagse gemeenteraad over het jeugdbeleid, over jongerenparticipatie en over de ondersteuning die nodig is voor een gezond opgroei- en opvoedklimaat. PvdA is kritisch over de voorstellen. De plannen blinken niet uit in ambitie. Het beleid gaat bovendien uit van het individualistisch ideaal, van het kind dat toch al prima op eigen benen kan staan, later waarschijnlijk succes krijgt en zonder moeite volop netwerkend carrière zal maken. Helaas laten alle cijfers zien dat we met dit verhaal een groot deel van de stad niet aanspreken, met name de kinderen en jongeren voor wie het niet elke dag zondag is. Dat kan en moet beter.
Lees verder